• Trang chủ
  • Flight centre travel group - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Flight centre travel group

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Úc (AURI) – P44 - Flight Centre Travel Group (Úc): Công ty đại lý du lịch lớn nhất châu Úc tính theo doanh số

30-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Flight Centre Travel Group, Úc là công ty đại lý du lịch lớn nhất châu Úc tính theo doanh số với doanh thu bán hàng đạt 16 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018.