• Trang chủ
  • Flightaware - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Flightaware

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1246 - FlightAware (Texas) : Công ty quản lý hệ thống giám sát chuyến bay trực tuyến lớn nhất tại Hoa Kỳ

21-09-2022

(kyluc.vn - uskings.us) FlightAware là một công ty hàng không kỹ thuật số và vận hành nền tảng dữ liệu và theo dõi chuyến bay lớn nhất thế giới. Với khả năng kết nối toàn cầu tới mọi phân khúc hàng không, FlightAware cung cấp cho hơn 10.000 nhà khai thác và cung cấp dịch vụ máy bay cũng như hơn 13.000.000 hành khách các giải pháp theo dõi chuyến bay toàn cầu, công nghệ dự đoán, phân tích và các công cụ ra quyết định.