• Trang chủ
  • Flytbase - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Flytbase

[WORLDKINGS] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.334) FlytBase (Hoa Kỳ) : Công ty xây dựng nền tảng phần mềm đầu tiên thế giới điều phối giao hàng bằng thiết bị bay không người lái

16-08-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Vào ngày 30 tháng 7 năm 2021, FlytBase đã chính thức ra mắt FlytZip, một giải pháp phần mềm giao hàng từ trên không theo yêu cầu. Với FlytZip, các nhà cung cấp giải pháp bay không người lái (DSP) sẽ có thể triển khai và quản lý nhiều đợt giao hàng từ đầu đến cuối bằng cách sử dụng phần cứng UAV mà họ lựa chọn — một ngành công nghiệp đầu tiên. Vào ngày 18 tháng 08 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố FlytBase là “Công ty xây dựng nền tảng phần mềm đầu tiên thế giới điều phối giao hàng bằng thiết bị bay không người lái”.