• Trang chủ
  • Francis bacon - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Francis bacon

Ba tác phẩm của danh họa Bacon được bán với giá 84,6 triệu USD

01-07-2020

Lần đầu tiên nhà đấu giá Sotheby's tổ chức phiên đấu giá bằng hình thức trực tuyến và một nhà sưu tập đã đặt giá 84,6 triệu USD qua điện thoại cho bộ 3 tác phẩm của danh họa Francis Bacon.