• Trang chủ
  • Futabus - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Futabus

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Công ty CP Xe khách Phương Trang - hành trình 21 năm xây dựng thương hiệu vận tải hành khách đường bộ chuyên nghiệp

28-09-2022

[WOWTIMES-VIETKINGS] Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines (gọi tắt là Công ty Phương Trang - FUTA Bus Lines) thành lập từ năm 2001 với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực mua bán xe ôtô, vận tải hành khách, bất động sản và kinh doanh dịch vụ.