• Trang chủ
  • Gạch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Gạch

[Kyluc.TV] Gốm Đất Việt thiết lập cùng lúc 06 Kỷ lục Việt Nam

26-06-2020

[Kyluc.TV] Ngày 12/6/2020, Gốm Đất Việt với hai đơn vị là Công ty CP Gốm Đất Việt và Công ty CP Gạch ngói Đất Việt đã chính thức được TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS) trao tặng cùng lúc 06 Kỷ lục Việt Nam

Trang 6 của 7 trang (63 bài)Đầu<...67>Cuối