• Trang chủ
  • Gạo st25 việt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Gạo st25 việt

Gạo ST25 Việt Nam vào thực đơn của Văn phòng Nội các Nhật Bản

06-09-2022

Lần đầu tiên gạo ST25 của Việt Nam được đưa vào chế biến món ăn trong thực đơn của Văn phòng Nội các Nhật Bản.