• Trang chủ
  • General mills inc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > General mills inc

(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P955 - General Mills Inc (Minnesota) : Công ty hàng tiêu dùng đầu tiên Hoa Kỳ thi hành tiêu chuẩn trái phiếu liên kết bền vững

08-10-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Vào ngày 6 tháng 10 năm 2021, đã công bố trái phiếu liên kết bền vững đầu tiên phù hợp với nỗ lực của công ty trong việc chống lại biến đổi khí hậu. Trái phiếu liên kết bền vững có thời hạn 10 năm trị giá 500 triệu đô la gắn liền với những cải tiến có thể đo lường được trên lộ trình thực hiện cam kết của General Mills nhằm giảm 30% lượng khí thải nhà kính tuyệt đối trong toàn bộ chuỗi giá trị của mình vào năm 2030.