• Trang chủ
  • George montague pratley - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > George montague pratley

[Viện Kỷ Lục Châu Phi (AFRI) - Đề Cử - P.114] - George Montague Pratley (Nam Phi): Người phát minh ra bột trét kết dính nhựa epoxy đầu tiên trên thế giới

08-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) George Montague Pratley, Nam Phi là người phát minh ra bột trét kết dính nhựa epoxy đầu tiên trên thế giới.