• Trang chủ
  • Georgia world congress center - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Georgia world congress center
0_asdfsdw-3.jpg

(USKings Values.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.595. Georgia World Congress Center (bang Georgia) : Trung tâm hội nghị trực thuộc tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ

30-09-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Là trung tâm hội nghị trực thuộc tiểu bang đầu tiên tại Mỹ, Trung tâm hội nghị được xây dựng năm 1971 dưới tên gọi Georgia Wolrd Congress Center Board. Hiện tại, tổng diện tích của Trung tâm này lên đến 360.000m2 với 140.000m2 diện tích triển lãm, 12 khu triển lãm và 105 phòng họp lớn nhỏ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ