• Trang chủ
  • Giày thể thao - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Giày thể thao
0_future-shoes.jpg

[WORLDKINGS] Top Thế Giới - Top 5 đôi giày trên thế giới sở hữu những công nghệ của tương lai

18-11-2021

(kyluc.vn – worldkings.org) Năm đôi giày thể thao này đang đặt nền móng cho tương lai của công nghệ giày thể thao.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ