• Trang chủ
  • Giá trị thị trường - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Giá trị thị trường

(Uskings) Best Hoa Kỳ - Nike (Oregon) : Thương hiệu thời trang có giá trị thị trường cao nhất tại Hoa Kỳ

08-07-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Nike vừa được công bố là thương hiệu giá trị nhất thế giới vào năm 2022, theo Brand Finance. Hàng năm, các chuyên gia tư vấn định giá thương hiệu của Brand Finance sẽ thu thập 5.000 thương hiệu lớn nhất và phân tích chúng nhằm tạo ra bảng xếp hạng giữa các lĩnh vực và khu vực địa lý. Bảng xếp hạng hàng năm của Brand Finance Apparel 50 sau đó được công bố, tiết lộ những thương hiệu mạnh nhất và có giá trị nhất trên thế giới.