• Trang chủ
  • Giám sát - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Giám sát

Top 50 công ty internet lớn nhất thế giới năm 2022 (P.28) Datadog (Hoa Kỳ): Dịch vụ giám sát cơ sở hạ tầng phổ biến của Hoa Kỳ

17-11-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Datadog là một dịch vụ giám sát cho các ứng dụng quy mô đám mây, cung cấp khả năng giám sát các máy chủ, cơ sở dữ liệu, công cụ và dịch vụ thông qua nền tảng phân tích dữ liệu dựa trên SaaS.

Trang 1 của 3 trang (25 bài)123>Cuối