• Trang chủ
  • Giáo dục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Giáo dục

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.11) Những thành tựu trong 109 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đất nước của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (1913- 2022).

17-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường vẽ Gia Định được thành lập ngày 1/9/1913, là một trong những trường mỹ thuật có truyền thống lâu đời ở Việt Nam.

Trang 3 của 11 trang (108 bài)Đầu<12345...>Cuối