• Trang chủ
  • Giường baldacchino supreme - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Giường baldacchino supreme

[Top 100 sản phẩm nổi tiếng thế giới -2019] P.79 Giường - Baldacchino Supreme, Stuart Hughes

12-04-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Được trang trí với 107kg vàng, Baldacchino Supreme là chiếc giường đắt nhất thế giới với giá bán 6,3 triệu USD.