• Trang chủ
  • Giả tưởng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Giả tưởng

Trao Kỷ lục học đường Việt Nam: Người viết truyện giả tưởng song ngữ Anh - Việt nhỏ tuổi nhất đến em Nguyễn Hạnh Phương (Hà Nội)

04-03-2022

(Kyluc.vn) - Vào ngày 3/3/2022, tại Trường Liên cấp Newton, Hà Nội, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Kỷ lục học đường Việt Nam đến em Nguyễn Hạnh Phương với nội dung: "“Người viết truyện giả tưởng bằng Tiếng Anh và xuất bản thành sách song ngữ Anh - Việt nhỏ tuổi nhất Việt Nam”.