• Trang chủ
  • Giải thưởng cống hiến - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Giải thưởng cống hiến

Anh hùng Lao động, Kỷ lục gia Hoàng Đức Thảo được Viện nội dung Kỷ lục Thế giới vinh danh

16-05-2017

(Kyluc.vn) Trong Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 33, Anh hùng lao động, Kỷ lục gia Hoàng Đức Thảo đã được Viện Nội dung kỷ lục thế giới (WRCA) trao giải thưởng cống hiến để vinh danh cho một nhà khoa học, một kỷ lục gia với nhiều công trình sáng tạo phục vụ cộng đồng.