• Trang chủ
  • Giảm nghèo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Giảm nghèo

Lào có những bước tiến đáng kể về phát triển bền vững

23-09-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone vừa tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về đẩy mạnh hành động để đạt được mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) để thông báo và tiến bộ trong lĩnh vực này.