• Trang chủ
  • Gia định báo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Gia định báo

[VIETKINGS-TOPPLUS đề cử lần 1/2024] TOP 500 Kỷ lục bất biến Việt Nam (P.143): Petrus Trương Vĩnh Ký – Nhà báo đầu tiên của Việt Nam

06-03-2024

(kyluc.vn) Năm 1865, học giả nổi tiếng Trương Vĩnh Ký về nước. Chuẩn đô đốc Roze, khi đấy đang tạm quyền Thống đốc Nam Kỳ, đã mời ông ra làm quan. Tuy nhiên Petrus Ký (tên tiếng Pháp của Trương Vĩnh Ký) đã từ chối và xin lập một tờ báo quốc ngữ mang tên là Gia Định báo. Lời yêu cầu của ông được chấp thuận và Nghị định cho phép xuất bản được ký ngày 1 tháng 4 năm 1865.