• Trang chủ
  • Gia đình trapp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Gia đình trapp

Gia đình người Mỹ có chiều cao trung bình 2 mét lập kỷ lục thế giới

19-04-2022

(kyluc.vn) Gia đình Trapp, ở Minnesota, Mỹ có chiều cao trung bình 2,03 mét lập kỷ lục thế giới về gia đình cao nhất thế giới