• Trang chủ
  • Gibson - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Gibson

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1240 - Gibson Brands, Inc. (Michigan) : Công ty ra mắt đàn ghi-ta robot đầu tiên tại Hoa Kỳ

15-09-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Vào năm 2007, sau 15 năm nghiên cứu, Hãng Gibson Guitar đã tạo ra được loại guitar robot đầu tiên trên thế giới: đàn guitar điện tự lên dây đàn sau khi thay dây và cho phép người chơi có thể chơi được 6 kiểu âm thanh không tiêu chuẩn nhờ bấm vào 1 cái nút.