• Trang chủ
  • Google - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Google

9 trùm công nghệ thế giới là cựu nhân viên Google

13-06-2016

Từng là nhân viên Google, giờ đây họ là CEO, chủ tịch của Facebook, Yahoo hoặc tự sáng lâp dự án riêng như Instagram, WayUp...

Trang 18 của 19 trang (185 bài)Đầu<...16171819>Cuối