• Trang chủ
  • Grasberg - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Grasberg

(Best Asean) Grasberg (Indonesia): Mỏ sản xuất vàng hàng đầu Đông Nam Á năm 2021

02-06-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Mỏ vàng Grasberg là một trong những mỏ có trữ lượng vàng và đồng lớn nhất thế giới.