• Trang chủ
  • Guinness việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Guinness việt nam

Chiêm bái tôn tượng Phật Tổ Đản Sanh lớn nhất Việt Nam tại chùa Phước Quang

05-12-2016

(Kỷ lục) Tôn tượng được tôn dựng tao nhã linh nghiêm với pháp số pháp ý ấn tượng. Chiều cao tượng 18m, chiều ngang 5m tượng trưng cho Báo thân Phật chính là Chân tâm của Ứng thân, hay Hóa thân (sa. Nirmanakaya), là thân của Phật có dạng con người sống trên Địa cầu như lời Phật thuyết "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành".

Trang 2 của 5 trang (44 bài)Đầu<12345>Cuối