• Trang chủ
  • Hàng đầu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hàng đầu

[ASEANRECORDS] Top 100 Doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á - P01. PTT (Thái Lan): Ông lớn định hình tương lai ngành công nghiệp năng lượng Đông Nam Á

23-03-2024

(kyluc.vn - aseanrecords.world) PTT, hay Petroleum Authority of Thailand, là một trong những doanh nghiệp quốc doanh hàng đầu tại Thái Lan và cũng là tập đoàn dầu hàng đầu Đông Nam Á. Với sứ mệnh cung cấp năng lượng cho Thái Lan, PTT không chỉ là một nhà cung cấp năng lượng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Trang 1 của 35 trang (341 bài)12345...>Cuối