• Trang chủ
  • Hàng không - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hàng không
0_nasaAFP.jpg

Tên lửa vũ trụ đầu tiên trong 27 năm mở ra thời khắc lịch sử của ngành hàng không vũ trụ Úc

29-06-2022

(kyluc.vn - worldmark.world) Nasa đã phóng thành công tên lửa từ Trung tâm Vũ trụ Arnhem, Lãnh thổ phía Bắc Úc - vụ phóng tên lửa thương mại vào không gian đầu tiên trong lịch sử của Úc.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 29 trang (285 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ