• Trang chủ
  • Hành trình ý chí kỷ lục việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hành trình ý chí kỷ lục việt nam

Triển khai Hành trình tìm kiếm Ý chí kỷ lục Việt Nam năm 2013

02-10-2013

Sáng 7.5.2013, tại Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) phối hợp với Quỹ Tình Thương Việt (LVF) tổ chức buổi giới thiệu về Hành trình tìm kiếm Ý chí kỷ lục Việt Nam lần thứ nhất năm 2013.