• Trang chủ
  • Hành trình để lại cho đời những di sản kỷ lục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hành trình để lại cho đời những di sản kỷ lục

Grand Record – Hồng bảo Kỷ lục: Hành trình để lại cho đời những Di sản Kỷ lục

11-07-2022

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Với mong muốn xây dựng và kiến tạo nên những công trình kiến trúc xứng tầm thời đại cho đất nước Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng, dự án GRAND RECORD – HỒNG BẢO KỶ LỤC ra đời, là một hành trình lớn mong muốn ĐỂ LẠI CHO ĐỜI NHỮNG DI SẢN KỶ LỤC. Hành trình do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) phối hợp các địa phương trong cả nước thực hiện.