• Trang chủ
  • Hãng sản xuất máy bay - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hãng sản xuất máy bay

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.69] - Nhà máy Boeing Everett (Hoa Kỳ): Nhà máy lớn nhất thế giới về thể tích

04-02-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Nhà máy Boeing Everett là nhà máy lớn nhất thế giới về thể tích.