• Trang chủ
  • Hạt vi nhựa - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hạt vi nhựa

Bang California ban hành kế hoạch mới nhằm ngăn chặn ô nhiễm hạt vi nhựa trên đại dương

08-03-2022

(kyluc.vn - uskings.us) California đã chuẩn bị để giải quyết tai họa lan tràn của hạt vi nhựa trong đại dương kể từ năm 2018.

  • 0_trien-lam-anh-ve-rac-kyluc-vn.jpg

    Triển lãm ảnh về... rác

    04-06-2019

    Dự án chụp rác dọc chiều dài đất nước men theo bờ biển của nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng bắt đầu khi mẹ anh bị ung thư. Căn bệnh ấy, nhiều người cho rằng có tác động của hạt vi nhựa.