• Trang chủ
  • Họ có hội an - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Họ có hội an

Thêm một Chợ đêm ở phố cổ Hội An

08-03-2018

Khu Chợ đêm vừa khai trương nằm trên các tuyến phố Trần Quý Cáp, Bạch Đằng và Tiểu La, phường Minh An trong khu phố cổ Hội An