• Trang chủ
  • Học online - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Học online
0_moon_projector_1.jpg

[WORLDKINGS] Tin trưa 23.09.2021 - Moon projector: Máy chiếu nhỏ gọn hữu ích cho việc học online

23-09-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Trong một thế giới bị thống trị bởi học tập trực tuyến, máy chiếu Moon cung cấp một phong cách giảng dạy kết hợp, nơi giáo viên có thể chiếu nội dung AR qua sách giáo khoa của học sinh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ