• Trang chủ
  • Học phí - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Học phí

Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) quyết định miễn học phí học kỳ I cho học sinh trong năm học mới

07-09-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) 'Chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập (trừ các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài)', văn bản nêu.