• Trang chủ
  • Học viện minh trí thành - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Học viện minh trí thành

Cán mốc 10.000 người tham gia cùng lúc trên nền tảng Zoom, Công ty CP Học viện Minh Trí Thành xác lập Kỷ lục Việt Nam

26-12-2022

(KỶ LỤC – VIETKINGS) Buổi chia sẻ trực tuyến với chủ đề “Cha mẹ thông thái giúp con thành tài” trên nền tảng Zoom do Cô Nguyễn Thị Lanh và Học viện Minh Trí Thành thực hiện chính thức được ghi nhận Kỷ lục Việt Nam vào ngày 10/11/2022, với số lượng người tham gia nhiều nhất ở cùng một thời điểm là 10.000 người.