• Trang chủ
  • Hồ boomanjin - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hồ boomanjin

[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.127] - Lake Boomanjin (Úc): Hồ nước đảo đại dương lớn nhất thế giới

29-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Lake Boomanjin, Úc là hồ nước đảo đại dương lớn nhất thế giới.