• Trang chủ
  • Hồ retba - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hồ retba

[TIN SÁNG] Top cảnh quan tự nhiên ngoạn mục trên thế giới (P.117) Hồ Retba (Senegal): Hồ nước hồng nổi tiếng của Châu Phi

22-03-2023

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Hồ Retba đã được UNESCO xem xét là Di sản Thế giới kể từ tháng 10 năm 2005 và duy trì như vậy cho đến năm 2023.