• Trang chủ
  • Hổ phách - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hổ phách

Bông hoa cổ đại lớn nhất trong hổ phách 40 triệu năm

17-01-2023

NGA - Gần 40 triệu năm trước, một bông hoa nở trong rừng thông ở Baltic và bị nhựa cây bao phủ, trở thành hóa thạch hổ phách.