• Trang chủ
  • Hỗ trợ người nghèo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hỗ trợ người nghèo

Chính sách hỗ trợ gia đình nghèo của Lào trong cuộc khủng hoảng Covid-19

15-05-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Chính phủ Lào hiện đang xem xét một chính sách hỗ trợ các gia đình nghèo hoặc các cá nhân dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng Covid-19.