• Trang chủ
  • Hội chợ sách - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hội chợ sách
0_Big_Bad_Wolf_Books_Jakarta.jpg

Top 100 sự kiện nổi bật của Asean – P.74: Big Bad Wolf Books (Malaysia): Hội chợ sách lớn nhất Châu Á

24-08-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Big Bad Wolf Books là hội chợ sách Malaysia được tổ chức tại nhiều thành phố trên khắp Châu Á.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ