• Trang chủ
  • Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 45 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 45

VietKings trao tặng Kỷ niệm chương Tinh hoa Kỷ lục Việt Nam tại Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 45

24-02-2022

(Kỷ lục - VietKings) Trong kỳ Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 45, 6 Kỷ lục gia – Đơn vị sở hữu Kỷ lục tiêu biểu vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương Tinh hoa Kỷ lục Việt Nam.