• Trang chủ
  • Hội thảo phật giáo quốc tế được tổ chức đầu tiên ở việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hội thảo phật giáo quốc tế được tổ chức đầu tiên ở việt nam

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] Hội thảo Phật giáo quốc tế được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam - Năm 2006

24-05-2019

(KỶ LỤC - THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] Trong 2 ngày 15-16/7/2006, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo quốc tế "Phật giáo trong thời đại mới: Cơ hội và thách thức - Buddhism in the New Era: Chances and Challengers". Đây chính là Hội thảo Phật giáo quốc tế được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam.