• Trang chủ
  • Hợp lực - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hợp lực

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 26 năm ngày thành lập Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực (22/12/1996 – 22/12/2022)

22-12-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực – tiền thân là Hợp tác xã vận tải Hợp Lực được thành lập ngày 22/12/1996. Trải qua 26 năm hình thành và phát triển, hiện Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực đã có gần 20 công ty thành viên trải rộng ở khắp các tỉnh thành trong nước.