• Trang chủ
  • Hợp tác xã chăm sóc sức khỏe cộng đồng đầu tiên của việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hợp tác xã chăm sóc sức khỏe cộng đồng đầu tiên của việt nam

Xác lập Kỷ lục: Hợp tác xã chăm sóc sức khỏe cộng đồng đầu tiên của Việt Nam

07-11-2017

(Kỷ lục - VietKings) Hợp tác xã (HTX) Chăm sóc Sức khoẻ Cộng đồng Minh Thành ra đời với hướng kinh doanh tập trung vào sức khoẻ và trí thức. Được thành lập và ra mắt ngày 20/10/2007 với 11 sáng lập viên ban đầu, đến nay, HTX đã có trên 4.000 hội viên, với 2 chi nhánh và 8 văn phòng trong cả nước. Đây là Hợp tác xã chăm sóc sức khỏe cộng đồng đầu tiên của Việt Nam.