• Trang chủ
  • Hambach - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hambach

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.722] Hambach (Đức): Mỏ lộ thiên sâu nhất thế giới tính theo mực nước biển

03-10-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Tagebau Hambach là mỏ lộ thiên sâu nhất so với mực nước biển: đáy của hố, cách bề mặt tới 500 m, thấp hơn mực nước biển 299 m.