• Trang chủ
  • Hiến tạng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hiến tạng

Hơn 1000 người đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến xác cho Y học tại Chùa Giác Ngộ lần 7/2019: Chung tay vì sự sống

18-10-2019

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Tối 19/10/2019, tại lễ đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến xác cho Y học lần 7 năm 2019,Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trân trọng công bố Kỷ lục "Cơ sở Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chương trình vận động hiến mô tạng cứu người và hiến xác cho y học" đến Chùa Giác Ngộ - Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.