• Trang chủ
  • Hiệp hội kỹ sư cơ khí hoa kỳ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hiệp hội kỹ sư cơ khí hoa kỳ

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 141 năm ngày thành lập Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (16/2/1880 – 16/2/2021)

09-02-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (ASME) là một hiệp hội nghề nghiệp của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy nghệ thuật, khoa học và thực hành kỹ thuật toàn cầu thông qua nhiều hình thức bao gồm giáo dục thường xuyên, đào tạo và phát triển chuyên môn; nghiên cứu quy định và tiêu chuẩn, xuất bản, quan hệ với chính phủ và các hình thức tiếp cận khác.