• Trang chủ
  • Hiệp hội nghệ nhân campuchia - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hiệp hội nghệ nhân campuchia
0_Artisans-Association-of-Cambodia.jpg

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.195) - Artisans Association of Cambodia: Hiệp hội hỗ trợ nghệ nhân Campuchia khó khăn và khuyết tật đầu tiên tại Đông Dương

09-08-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) The Artisans Association of Cambodia (Hiệp hội Nghệ nhân Campuchia - AAC) là một tổ chức thành viên dành cho những người sản xuất và bán hàng thủ công ở Campuchia.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ