• Trang chủ
  • Hiệu ứng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hiệu ứng

Kỷ lục gia Phan Thành Trung: Người đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật Facet tạo hiệu ứng Trống đồng và bản đồ Việt Nam trên đá thạch anh vàng

02-03-2022

(Kỷ lục - VietKings) Anh Phan Thành Trung sinh năm 1985 tại Hà Nội lập Kỷ lục Việt Nam là "Người đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật mài giáC (Facet) tạo hiệu ứng Trống đồng và bản đồ Việt Nam trên đá thạch anh vàng" vào năm 2020

Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối