• Trang chủ
  • Hoa đỗ quyên - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hoa đỗ quyên

Điểm tin Kỷ lục: Rhododendron Species Botanical Garden (Mỹ): Độc đáo vườn bách thảo sở hữu bộ sưu tập đỗ quyên lớn nhất thế giới

04-06-2020

Rhododendron Species Botanical Garden, Mỹ là vườn bách thảo độc đáo sở hữu bộ sưu tập đỗ quyên lớn nhất thế giới.