• Trang chủ
  • Hoa hậu hòa bình 2021 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hoa hậu hòa bình 2021

Thùy Tiên và kỳ tích mang tên Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình 2021

06-12-2021

Danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 đã được trao cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên của Việt Nam.